بلاگ نوار کناری چپ

آخرین مطالب بلاگ ما را بخوانید

11 اردیبهشت 1401

بخشنامه سازمان مالیاتی اردیبهشت ماه سال 1401

مواردی که از مالیات معاف می باشند مشخص شده است .  

ادامه خواندن
7 اردیبهشت 1401

چه کسانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند؟

چه کسانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند؟ به استناد ماده «١» قانون بیمه بیکاری مصوب سال…

ادامه خواندن
29 فروردین 1401

کارگر کیست؟

برای پاسخ به این سوال اول باید مواد 2 و 3 قانون کار بررسی شود   ماده…

ادامه خواندن
29 فروردین 1401

کارفرما کیست؟

کارفرما کیست ؟ ماده ۳ قانون کار کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست…

ادامه خواندن