باشگاه روابط کار قانون گستر

بی شک یادگیری و آموزش امری است که مدیران و کارفرمایان موفق همواره به دنبال آن بوده و هیچگاه از این مسئله غافل نبودند در روند کسب و کار خود ، آموزش را سرلوحه خود قرار دادند . با توجه به تغییر مداوم قوانین و مقررات در حوزه های مختلف قانون کار مالیات تامین اجتماعی ما نیاز شما کارفرمایان عزیز را درک کرده و بستری فراهم آورده ایم که در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانید از آخرین تغییرات قانون آگاه شده و به موقع به کاربگیرید .

اگر به عنوان یک کارفرما، مدیرعامل ، حسابدار ، مدیر مالی و یا وکیل دادگستری مشغول به کار هستید عضویت در باشگاه روابط کار به شما کمک خواهد کرد که بدون داشتن مشاور یا صرف هزینه های بالا برای جبران خسارات و ضرر زیان های وارده از جهل به قوانین کسب و کار به راحتی به فعالیت خود ادامه دهید و دغدغه های پیگیری موضوعات حقوقی کسب و کار خود را به ما بسپارید . فراموش نکنید که پیشگیری بهتر از درمان است و قبل از آنکه شما هم به مرحله پشیمانی از عدم آگاهی موارد مهم کسب و کار خود برسید ، بهتر است یک بار برای همیشه کسب و کار خود را بیمه کنید

اشتراک 3 ماهه باشگاه روابط کار

سه ماه استفاده از کلیه امکانات بالا
تومان 4,500,000 اشتراک 3 ماهه
  •  

اشتراک 6 ماهه باشگاه روابط کار

شیش ماه استفاده از کلیه امکانات بالا
تومان 7,000,000 اشتراک 6 ماهه
  •  

اشتراک 12 ماهه باشگاه روابط کار

دوازده ماه استفاده از کلیه امکانات بالا
تومان 12,000,000 اشتراک 12 ماهه
  •