حراج!

الحاقیه عدم ترک کار

قیمت لیست: 200,000 تومان
قیمت: 150,000 تومان

تعداد:
دسته:

ترک کار پرسنل یکی از مشکلات بزرگ کارفرمایان می باشد

آیا برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده اید؟