حراج!

الحاقیه فروشنده

قیمت لیست: 35,000 تومان
قیمت: 30,000 تومان

تعداد:

فروشندگان در مجموعه های نقش کلیدی دارند

زیرا با مشتریان ارتباط مستقیم دارند

با پیشرفت تکنولوژی هم اکنون بیشتر فروش ها در فضای مجازی انجام می گیرد

و فروشنده ارتباط با مشتریان دارد

لذا وجود یک قرارداد کار استاندارد همراه با الحاقیه ها الزامی می باشد.