حراج!

الحاقیه مسئول انبار

قیمت لیست: 35,000 تومان
قیمت: 30,000 تومان

تعداد:

کارفرمایانی که در مجموعه خود انبار دارند

پرسنلی که در انبار مشغول به کار هستند

آیا الحاقیه شرح وظایف و تعهدات دارند؟