حراج!

الحاقیه مسئول سایت

قیمت لیست: 50,000 تومان
قیمت: 45,000 تومان

تعداد:

با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و وجود وبسایت ها در شرکت ها

در انجام امور مختلف این نیاز دیده شد که سایت هر مجموعه ای یک مسئول داشته باشد

لذا وظایف و تعهدات ایشان باید مشخص باشد.