حراج!

الحاقیه پیک موتوری

قیمت لیست: 35,000 تومان
قیمت: 30,000 تومان

تعداد:

اگر در مجموعه ای پیک موتوری مشغول به کار است

باید برای انجام امور محوله وظایف و تعهدات وی مشخص باشد

آیا شما تدابیری اندیشیده اید؟