حراج!

قرارداد اجاره خودرو با راننده

قیمت لیست: 100,000 تومان
قیمت: 70,000 تومان

تعداد:

برای کارگاه هایی که راننده دارند

و راننده مشمول قانون کار نمی باشد

می توانید از این نوع قرارداد استفاده کنید.