حراج!

قرارداد حمل و نقل با موتور سیکلت

قیمت لیست: 100,000 تومان
قیمت: 70,000 تومان

تعداد:

برای کارگاه هایی که راننده موتور دارند

و راننده مشمول قانون کار نمی باشد

می توانید از این نوع قرارداد استفاده کنید.