حراج!

قرارداد ساعتی با بیمه کسری از ماه

قیمت لیست: 250,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان

تعداد:

با توجه به قانون کار کارگری که به صورت ساعتی در مجموعه ها مشغول به کار می باشد به همان اندازه ساعات کارکرد حقوق و مزایا دریافت می کند
قرارداد کار موقت ساعتی لازمه هر کارگاهی می باشد
این قرارداد ساعتی بیمه کارگران به صورت کسری از ماه و به صورت ناقص ماهانه پرداخت می گردد