حراج!

قرارداد مشاوره مدیریت

قیمت لیست: 200,000 تومان
قیمت: 160,000 تومان

تعداد:

قرارداد کار مشاوره مدیریت غیر بیمه ای

برای کارگاه هایی که افراد به صورت مشاوره ای در مرکز

مشغول به کار هستند.