حراج!

قرارداد موقت ساعتی با بیمه کامل

قیمت لیست: 250,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان

تعداد:

با توجه به قانون کار کارگری که به صورت ساعتی در مجموعه ها مشغول به کار می باشد به همان اندازه ساعات کارکرد حقوق و مزایا دریافت می کند
قرارداد کار موقت ساعتی لازمه هر کارگاهی می باشد