حراج!

قرارداد موقت کارگاه های زیر ده نفر

قیمت لیست: 250,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان

تعداد:

قرارداد های کار استاندارد لازمه هر بنگاهی است
اگر در مجموعه خودتان نیروهای کار موقت دارید حتما با این کارگران قرارداد کار منعقد کنید
در کارگاه های زیر ده نفر موضوع قرارداد های کار در برخی بند ها تفاوت هایی دارد