حراج!

قرارداد پیمانکاری

قیمت لیست: 150,000 تومان
قیمت: 120,000 تومان

تعداد:

قرارداد کارفرما با پیمانکاران در حوزه روابط کار بسیار مهم می باشد.

رابطه کارفرما و پیمانکار مشمول قانون کار نمی باشد

وجود یک قرارداد استاندارد امری حیاتی می باشد.