حراج!

قرارداد کار موقت سال 1401

قیمت لیست: 250,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان

تعداد:

قرارداد موقت کار سال 1401 کارگران مشمول قانون کار
با توجه به بخشنامه مزدی جدید در سال 1401