پکیج جامع آموزشی روابط کار

قیمت:2,150,000 تومان

تعداد:

مجموعه ای بی نظیر و کامل از آموزش قوانین کار

آموزش به صورت ویدیویی در 11 فصل به صورت جامع و کامل همراه با ذکر مثال

آرای دیوان عدالت اداری

دستورالعمل های روابط کار

بخشنامه ها و قوانین

پکیج کامل روابط کار ( حاوی انواع قرارداد ها و الحاقیه ها و فرمها )