برچسب: ماده 3 قانون کار

از آخرین اخبار و اطلاعات آموزشی بهره ببرید

کارگر کیست؟

برای پاسخ به این سوال اول باید مواد 2 و 3 قانون کار بررسی شود   ماده ...

ادامه مطلب

کارفرما کیست؟

کارفرما کیست ؟ ماده ۳ قانون کار کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست ...

ادامه مطلب