برچسب: کارفرما

از آخرین اخبار و اطلاعات آموزشی بهره ببرید

چه کسانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند؟

چه کسانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند؟ به استناد ماده «١» قانون بیمه بیکاری مصوب سال ...

ادامه مطلب

کارگر کیست؟

برای پاسخ به این سوال اول باید مواد 2 و 3 قانون کار بررسی شود   ماده ...

ادامه مطلب

کارفرما کیست؟

کارفرما کیست ؟ ماده ۳ قانون کار کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست ...

ادامه مطلب